พี่ไทยก็ Fail

posted on 30 Aug 2010 09:22 by streetenglish

(น่าส่งต่อให้ Engrish.com จริงๆนะครับนี่)

นำมาจาก Fail ครับ ไม่รู้ว่าเจ้าของบลอก Fail ส่งไปหรือไม่ แต่ผมจะส่งให้แทนครับ