ก๋องพบประชาชน

posted on 29 Aug 2010 14:53 by streetenglish

 

 

วันนี้ไม่ได้อัพเอนทรี่เกี่ยวกับศัพท์แสลง

แต่เพราะรู้สึกไม่ค่อยได้มีสัมพันธ์กับเพื่อนๆใน Exteen เลยช่วงนี้

และยังผิดสัญญาตัวเองไปแล้วที่ว่าจะอัพสั้นๆ 10 เอ